Widok strony

Afrykański Pomór Świń

ROZPORZĄDZENIE Nr 5/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach Nr 4/2016.POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 12 września 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego


 

Informcje dla hodowców

Przewodnik - strefy ASF (informacje...)

Przemieszczanie świń:

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

obszar objęty ograniczeniami

 

Sterfa żółta (obszar ochronny)

obszar ochronny

 

Strefa niebieska (obszar zagrożenia)

 obszar zagrozenia


 

 ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny

 

 ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

 

  ROZPORZĄDZENIE Nr 2/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

 

apel glw


 

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


    W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, iż jest to groźna choroba wirusowa świń domowych i dzików. Rozprzestrzenienie tej choroby na obszarze kraju skutkuje restrykcjami w obrocie trzodą chlewną i mięsem, co może spowodować drastyczny spadek cen wieprzowiny, a więc duże straty dla rolników.
    Podstawową rolę w wykryciu choroby odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii na pojawienie się objawów klinicznych, w tym padnięć świń, wskazujących na podejrzenie afrykańskiego pomoru świń oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.
    W związku z powyższym przypominam, iż hodowcy świń w przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej, znalezienia padł ej świni bądź dzika lub w innych niepokojących sytuacjach są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii, jednostek samorządowych lub organów porządku publicznego.
    Należy zwrócić szczególną uwagę, aby świnie wprowadzane do stad były oznakowane i zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
    Wskazane jest zachowanie ostrożności przy zakupie tanich świń niewiadomego pochodzenia.
Przypominam również, że:
1. Należy utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
2. Należy karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
3. Osoby mające kontakt z dzikami lub ich mięsem powinny stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się chorób, takie jak odkażanie rąk i obuwia oraz unikać kontaktu ze świniami;
4. Należy na bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywane do obsługi świń oraz środki transportu.
Przypominam również o zakazie skarmiania świń odpadkami kuchennymi.
    Należy podkreślić, że rolnicy stosujący się do zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia choroby otrzymają odszkodowanie równe wysokości poniesionych strat, natomiast rolnikom niestosującym się do tych zaleceń odszkodowanie nie przysługuje.


 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku
w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy
w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń
w Polsce.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który
w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej , aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub z najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo
z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

 

 

 


 

 

Zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej komisji (UE) 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

 

 asf obszar ochronny2

asf ulotka

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŁOSICACH
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny

rozp 4 woj maz 12 08 2016 1

 

rozp 4 woj maz 12 08 2016 2

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

ASF materiały szkoleniowe dla hodowców