Widok strony

Ograniczenie ilości dokumentacji papierowej oraz rozwinięcie komunikacji elektronicznej – to główne cele systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD).


Elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy urzędami na Mazowszu oraz sukcesywne eliminowanie dokumentacji papierowej staną się możliwe dzięki Elektronicznej Platformie Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD).

Wdrożenie EZD w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach rozpoczęło się w lipcu 2013 r.i potrwa do końca marca b.r. Pełnomocnikiem Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ds. wdrażania Elektronicznego Zarządzania Dokumentami jest Monika Wójcik, starszy specjalista ds. kontroli. Jest ona odpowiedzialna za wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Wojewódzkim Inspektoracie weterynarii z siedzibą w Siedlcach. Kierowany przez nią zespół rozpoczął prace nad wdrożeniem systemu na bazie oprogramowania uzyskanego z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Administratorem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii jest Radosław Biernacki – informatyk.

Efektem wprowadzenia systemu we wszystkich komórkach organizacyjnych Inspektoratu będzie przede wszystkim unowocześnienie realizacji spraw. Tradycyjne papierowe teczki zostaną sukcesywnie zastępowane dokumentacją elektroniczną. Udoskonalenia dadzą też większą możliwość kontroli terminów, obciążenia pracowników ilością prowadzonych spraw oraz tworzenia analiz i statystyk. Dodatkową zaletą systemu będzie usprawnienie korespondencji między komórkami organizacyjnymi, realizowanej głównie drogą elektroniczną. Modyfikacja zarządzania dokumentami ma również ułatwić zewnętrzną komunikację m.in. z obywatelami, innymi urzędami.

 


Informacje i wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynari w związku z wdrażaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcachi

 


Treść pieczęci do uwierzytelniania dokumentu elektronicznego