Widok strony

Adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
NIP:821-20-68-188

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl

 

Godziny pracy urzędu:

poniedziałek - piątek   8:15 - 16:15

Pracownik lub pracownicy wyznaczeni przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przyjmują obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu. Wyznaczony pracownik przyjmuje obywateli w poniedziałki także po godzinach pracy, do godziny 17:00

 


 
 

Załatwianie spraw

 Wykaz telefonów
stacjonarnych i wewnętrznych pracowników


Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
z/s w Siedlcach :

                                                                                               

 

 
                                                                                              

Powrót na górę


 

 

 

 

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

 tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

 lek. wet. Beata Anna Tomanek

 

 

 

Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

 lek. wet. Stanisław Tęsiorowski

 

                                                                                               

 

                                              

Powrót na góręZespół ds.bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Anna Duras
wojewódzki i
nspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności
tel. 25 632 64 59 w.18
e-mail: a.duras@wiw.mazowsze.pl

Dorota Pilich
starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.16
e-mail: pilich@wiw.mazowsze.pl

Paulina Kiwacz
inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.19
e-mail: kiwacz@wiw.mazowsze.pl

Joanna Adamkiewicz
inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.19
e-mail: adamkiewicz@wiw.mazowsze.pl

Marcin Bareja
inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

tel. 25 632 64 59 w.18
e-mail: bareja@wiw.mazowsze.pl


 Zespół ds. pasz i utylizacji

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Ewa Kunaszyk
wojewódzki inspektor weterynaryjny ds.
pasz i utylizacji
tel. 25 632 64 59 w.82
e-mail: kunaszyk@wiw.mazowsze.pl

Michał Batowski
inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

tel. 25 632 64 59 w.40
e-mail: batowski@wiw.mazowsze.pl


 

 

 

                                                                                               

Powrót na górę


 


Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Monika Skowron
starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.76
e-mail: skowron@wiw.mazowsze.pl

Marzena Jędrzejewicz-Jurzyk
starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.70
e-mail: jedrzejewicz@wiw.mazowsze.pl

Anna Rumińska
inspektor weterynaryjny ds. higieny materiału biologicznego

tel. 25 632 64 59 w.50
e-mail: ruminska@wiw.mazowsze.pl

Urszula Gałat
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.89
e-mail: galat@wiw.mazowsze.pl

Paulina Kowalik
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.77
e-mail: kowalik@wiw.mazowsze.pl

Ewa Korzeniewska
inspektor weterynaryjny ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności

tel. 25 632 64 59 w.86
e-mail: korzeniewska@wiw.mazowsze.pl

Anna Kudelska
starszy inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt
tel. 25 632 64 59 w.80
e-mail: kudelska@wiw.mazowsze.pl

Urszula Tywoniuk
inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.73
e-mail: tywoniuk@wiw.mazowsze.pl

Anna Łubkowska
inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.89
e-mail: lubkowska@wiw.mazowsze.pl

Andrzej Kanabrodzki
insp.wet. ds. higieny materiału biologicznego

tel. 25 632 64 59 w.45
e-mail: kanabrodzki@wiw.mazowsze.pl

Mariusz Rawa
inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt

tel. 25 632 64 59 w.84
e-mail: rawa@wiw.mazowsze.pl

  Sylwia Popiołek-Kobylarz
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
tel. 25 632 64 59

Przemysław Makuch
inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

e-mail: makuch@wiw.mazowsze.pl

tel. 25 632 64 59 w.70

 

 

 

Powrót na górę


 


Zespół ds. nadzoru farmaceutycznego

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Małgorzata Wasiluk
wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego

tel. 25 632 64 59 w.67
e-mail: wasiluk@wiw.mazowsze.pl

Agata Madeja
starszy inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego

tel. 25 632 64 59 w.48
e-mail: madeja@wiw.mazowsze.pl

 Joanna Barlik-Nurkowska
inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego

tel. 25 632 64 59
e-mail: nurkowska@wiw.mazowsze.pl 

Krzysztof Garczyński
starszy inspektor weterynaryjny ds. nadzoru farmaceutycznego
tel. 25 632 64 59
e-mail: garczynski@wiw.mazowsze.pl

 

Powrót na górę


 


Zespół ds. audytu kontroli urzędowych

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Wiesław Twaróg
wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. audytu

tel. 25 632 64 59 w.52
e-mail: twarog@wiw.mazowsze.pl

 

Małgorzata Pająk-Horowska
inspektor weterynaryjny ds. audytu

tel. 25 632 64 59 w.85
e-mail:  pajak@wiw.mazowsze.pl

 


                                

 

                                                                                               

                                                                                              

Powrót na górę


 

 

 

Zespół ds. obsługi prawnej

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

 


Urszula Księżopolska - referent prawny

tel. 25 632 64 59 w.46

e-mail: ksiezopolska@wiw.mazowsze.pl


Marcin Rymuszka - referent prawny

tel. 25 632 64 59 w.43

e-mail: rymuszka@wiw.mazowsze.pl

 

 

                                                                                              

 

Powrót na górę


 

Zespół ds. finansowo-księgowych

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84
e-mail: finanse@wiw.mazowsze.pl

Monika Gmitrzak
Główny Księgowy- tel. 25 632 64 59 w.14

Małgorzata Kondraciuk
z-ca głównego księgowego- tel. 25 632 64 59 w.54

Iwona Rybak
specjalista ds. finansowo-księgowych - tel. 25 632 64 59 w.15

Wanda Kowalczuk
tel. 25 632 64 59 w.17
e-mail: kowalczuk@wiw.mazowsze.pl

 Łukasz Woźniakowski
specjalista ds. księgowości - tel. 25 632 64 59 w.56
e-mail: wozniakowski@wiw.mazowsze.pl

Wioleta Marton
specjalista ds. finansowo-księgowych - tel. 25 632 64 59 w.57
e-mail: marton@wiw.mazowsze.pl

Katarzyna Madziar
specjalista ds. finansowo-księgowych - tel. 25 632 64 59 w.66

Magdalena Kondraciuk
specjalista ds. rachuby płac i kosztów - tel. 25 632 64 59 w.55


 

                                                

Powrót na góręZespół ds.administracyjnych

tel. 25 632 64 59, fax 25 640 70 87

 


Dział ds. administracyjnych

 

Alicja Bałazy
kierownik zespołu ds. administracyjnych

tel. 25 632 64 59 w.32
e-mail: balazy@wiw.mazowsze.pl 

Piotr Pośrednik
specjalista ds. administracyjnych

tel. 25 632 64 59 w.20
e-mail: administracja@wiw.mazowsze.pl

Bogumiła Krasuska
specjalista ds. administracyjnych

tel. 25 632 64 59 w.37
e-mail: krasuska@wiw.mazowsze.pl

Łukasz Majewski
specjalista ds. administracyjnych
tel. 25 632 64 59 w.36
e-mail: majewski@wiw.mazowsze.pl

Małgorzata Kolczak
stanowisko ds. obsługi sekretariatu - sekretarka

tel. 25 632 64 59 w.11
e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl

Artur Ładak
inspektor ds. administracyjnych
tel. 25 632 64 59 w.99
e-mail: ladak@wiw.mazowsze.pl

 


Dział ds. kancelaryjnych

 

Anna Ignaciuk-Mazur
specjalista ds. administracyjnych

tel. 25 632 64 59 w.49
e-mail: ignaciuk@wiw.mazowsze.pl

Krzysztof Paczuski
referent ds. administracyjnych
tel. 25 632 64 59 w.21
e-mail: paczuski@wiw.mazowsze.pl

 


Dział ds. pracowniczych

 

Edyta Stefanowicz
starszy specjalista ds. pracowniczych

tel. 25 632 64 59 w.33
e-mail: stefanowicz@wiw.mazowsze.pl

Anna Wyżywniak
specjalista ds. pracowniczych

tel. 25 632 64 59 w.29
e-mail: wyzywniak@wiw.mazowsze.pl

 


Dział ds. informatyki

 

Piotr Laprus
stanowisko ds. obsługi informatycznej - informatyk

tel. 25 632 64 59 w.26
e-mail: infor@wiw.mazowsze.pl

Radosław Biernacki
stanowisko ds. obsługi informatycznej - informatyk

tel. 25 632 64 59 w.53
e-mail: biernacki@wiw.mazowsze.pl

Dariusz Nurzyński
stanowisko ds. obsługi informatycznej - informatyk

tel. 25 632 64 59 w.72
e-mail: nurzynski@wiw.mazowsze.pl


Dział ds. kontroli

 

Monika Wójcik
starszy specjalista ds. kontroli

tel. 25 632 64 59 w.41
e-mail: wojcik@wiw.mazowsze.pl

 

Paweł Walęcik
inspektor weterynaryjny ds. kontroli

tel. 25 632 64 59 w.38
e-mail: walecik@wiw.mazowsze.pl

 

 

                                                                                               

Powrót na górę


 


Samodzielne stanowisko ds.ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Wojciech Krasuski
specjalista ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych
tel. 25 632 64 59 w.35


e-mail: krasuski@wiw.mazowsze.pl

 

 

                                                                                               

Powrót na góręStanowisko ds.bezpieczeństwa i higieny pracy

tel. 25 632 64 59, fax 25 632 55 84

 

Wojciech Krasuski
specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracyh
tel. 25 632 64 59 w.35


e-mail: krasuski@wiw.mazowsze.pl

 

 

                                                                                               

 

Powrót na górę


                                

 


TELEFON ALARMOWY W SPRAWIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

 


Starszy inspektor ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych

Monika Skowron
tel. 694 465 885


inspektor weterynaryjny ds. ochrony zwierząt