Widok strony

 

Zarządzenie Nr2 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

pdf img


 

 

 

Zarządzenie Nr9 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 marca 2015r. w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.

pdf img


 

 

 

Zarządzenie Nr1 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie harmonogramu egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego.

pdf img


 

 


Zarządzenie Nr33 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 27 września 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img


Zarządzenie Nr31 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 września 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img


 

Zarządzenie Nr29 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 15 września 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img


 

Zarządzenie nr 24 MWLW z dnia 23 lipca 2014 roku. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej realizowania przez powiatowych lekarzy weterynarii wyznaczeń do czynności urzędowych” oraz „Instrukcji dotyczącej realizacji staży/praktyk przez studentów i absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej”

pdf img


Zarządzenie Nr9 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img

 


Zarządzenie Nr5 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img

 


Zarządzenie Nr17 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 07 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img


Zarządzenie Nr9 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 28 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img

 


Zarządzenie Nr5 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img

 


Zarządzenie Nr17 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 07 czerwca 2011r. w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej

pdf img


Wyszukiwarka