Widok strony

AKTUALNOŚCI

 

  Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zgodnie z zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii  NrGIWbż-500-1/13 z dn. 03.04.2013 r. informuje o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki, uprawnionych do badania mięsa oraz osób personelu pomocniczego, do wyznaczeń nad:
•    sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
•    sprawowaniem nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
•    pobieraniem próbek do badań.

 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim poszukuje 3 lekarzy wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Maz. poszukuje 2 lekarzy wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku poszukuje 3 lekarzy wolnej praktyki oraz 9 osób personelu pomocniczego,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku poszukuje 1 lekarza wolnej praktyki oraz 3 osób personelu pomocniczego,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu poszukuje 7 lekarza wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie poszukuje 3 lekarzy wolnej praktyki.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają ww. powiatowi lekarze weterynarii.

 

 

 

 

 


UWAGA

Planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 4-17 kwietnia 2024 r.

plakat szczep lisow wiosna 2024

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie informuje, iż w dniu 9 lutego 2024 r. ogłosił dodatkowy nabór lekarzy weterynarii

 

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego, miasta Siedlce oraz powiatu węgrowskiego

 

 


 

 

W związku z zapytaniami dotyczącymi materiału opublikowanego przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki Główny Lekarz Weterynarii natychmiast podjął działania w celu wyjaśnienia sytuacji. Zakład został czasowo unieruchomiony. Sprawę przekazano do prokuratury. Informujemy, iż obecnie kontrolę prowadzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokołowie Podlaskim. Główny Lekarz Weterynarii wnikliwie analizuje przekazywane z województwa informacje. Ponadto informuję, że w ramach rutynowych działań IW prowadzone są akcje informacyjne oraz kontrole transportów zwierząt i rzeźni pod kątem spełniania wymagań dobrostanu. Należy podkreślić, iż dodatkowo planowane są zmiany w przepisach polegające na konieczności wprowadzenia monitoringu wizyjnego w zakładach ubojowych na rampach wyładowczych oraz strefach ogłuszania zwierząt.

 

 


 Relacja zdjęciowa z konferencji szkoleniowej pt. „Afrykański pomór świń – realia i perspektywy”. Konferencja współorganizowana przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach przy współpracy ze Starostą Sokołowskim w dniu 24 lipca 2023 r. w Sokołowie Podlaskim.

 

 


 

Relacja zdjęciowa z konferencji szkoleniowej pt. „Afrykański pomór świń – realia i perspektywy”, organizowanej w trybie hybrydowym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniu 11 lipca 2023 r. w Siedlcach oraz 12 lipca 2023 r. w Poświętnem.

Konferencja objęta była honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego.

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 13 lipca 2023 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatu makowskiego i przasnyskiego

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 11 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 15 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, kozienickiego, radomskiego, zwoleńskiego, wołomińskiego, szydłowieckiego, miasta Radom i miasta stołecznego Warszawy

 

 

 

 


 

 

Informacja MWLW

III edycja kampanii EFSA "Wybieraj bezpieczną żywność" #EUChooseSafeFood

Celem inicjatywy jest wsparcie mieszkańców Europy w podejmowaniu świadomych wyborów dotyczących zakupu żywności. Adresatami kampanii są przede wszystkim osoby w wieku od 25 do 45 lat, w szczególności młodzi rodzice oraz osoby zainteresowane bezpieczeństwem żywności i osiągnięciami nauki w tym obszarze.

Tegoroczna kampania koncentruje się na roli europejskich naukowców w ocenie bezpieczeństwa żywności oraz na relacjach między nauką o bezpieczeństwie żywności, a samą żywnością.

Informacja inaugurująca kampanię - link

Więcej informacji na stronie kampanii -link

 


 

W związku ze zbliżającym się V Europejskim Dniem Przeciwdziałania Włamaniom do Domów udostępniamy broszurę dotyczacą zapobiegania włamanim

 

eucpn

 


 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plakat Polska wieś to przyszłość

230417 mrirw plakat polska wies to przyszlosc

 

  

Materiały informacyjne - pryszczyca bydła

FAO FMD broszura 2023 w języku polskim

FAO FMD information in English

 

 


 

Materiały informacyjne dotyczące koniowatych i wielbłądowatych.


- KONIE materiał informacyjny 12.12.2022 r.

- Koniowate składanie zgłoszeń na podstawie ustawy z 4 listopada 2022 r.

- Najczęściej zadawane pytania PZHK

- Rejestracja wielbłądowatych

- Zasady dotyczące koniowatych 03.01.2023 r.

 

 


 

 Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego

asf informacja dla rolników

 

 

 

„ZIPOD” Zintegrowany Interfejs Padłych i Odstrzelonych Dzików – aplikacja, która określa szybszy sposób walki z ASF u dzików !!!

ulotka zipod

 

 

zasady bioasekuracji ico

 


Nie dla ASF !

5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF

 

 

asf nie dla asf ulotka
 

 

 


 

 

 Informacja jak postępować w przypadku pojawienia się dzikiego zwierzęcia na posesji.

plakat wsciek pojawienie

 

Informacja jak postępować w przypadku pogryzienia lub pokąsania przez dzikie zwierzę.

plakat wsciek pogryzienie

 

 

 

 


 

 

 

 

 UWAGA!!! - od 28 stycznia 2022 zmiana przepisów dla podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii ( OTC)

 

UWAGA!!! – Do 30 listopada 2021 r.  został przedłużony termin posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego.
Hodowco pamiętaj!!!
Po 30 listopada 2021 r. przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami na którym znajduje się gospodarstwo będzie niemożliwy bez przedstawienia zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego.

Po 30 listopada 2021 r. przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami na którym znajduje się gospodarstwo będzie możliwy przy spełnianiu środków bioasekuracji określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/605 Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.), w tym posiadaniu planu bioasekuracji zatwierdzonego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Przypominamy środki bioasekuracji, o których mowa powyżej:

•    Brak kontaktu utrzymywanych świń ze świniami z innych gospodarstw oraz żywymi dzikami, a także tuszami dzików odstrzelonych czy zwłokami tych zwierząt
•    Każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z pomieszczeń w którym utrzymywane są świnie
•    Mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń w których utrzymywane są świnie
•    Brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48h przez osoby mające kontakt z dzikami, tj. w ramach polowania, obróbki tusz dzików czy ze zwłokami padłych dzików
•    Zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do gospodarstwa, w tym pomieszczeń w których utrzymywane są świnie
•    Prowadzenie rejestru osób i środków transportu wchodzących/wjeżdżających na teren gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie
•    Pomieszczenia i budynki gospodarcze, w których utrzymywane są świnie muszą być zbudowane w sposób uniemożliwiający wejście innych zwierząt z zewnątrz, a także zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji rąk oraz posiadać miejsce do zmiany odzieży i obuwia przed wejściem do pomieszczeń, w których znajdują się świnie
•    Posiadanie ogrodzenia chroniącego przynajmniej budynki w których utrzymywane są świnie oraz przechowywana jest pasza i ściółka
•    Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego zawierającego opis czynności jakie podejmowane sią w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusa ASF

Więcej informacji na temat środków bioasekuracji, w tym dokumenty pomocne w sporządzaniu planu można pobrać ze strony GIW (link do dokumentów)

O akcji informacyjnej mogą też Państwo przeczytać na stronie WIW (link)

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (link).

 

 


 

                                                                                                                                     

 

Zachęcamy do odsłuchania komunikatu radiowego poruszającego tematykę zagrożenia wścieklizną u ludzi.

Spot emitowany jest na antenie Radia Dla Ciebie.

 

 


 

 

 

W związku z publikacją w Dz. U KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021r. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia informuję, że powiatowi lekarze weterynarii do czasu przesłania Państwu kompletu wytycznych i wzorów dokumentów z Głównego Inspektoratu Weterynarii mogą stosować wszystkie obowiązujące do tej pory zasady dotyczące przemieszczeń świń, uppz, produktów zwierzęcych pochodzących od świń, w tym sposobów znakowania mięsa wieprzowego...środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia informuję, że powiatowi lekarze weterynarii do czasu przesłania Państwu kompletu wytycznych i wzorów dokumentów z Głównego Inspektoratu Weterynarii mogą stosować wszystkie obowiązujące do tej pory zasady dotyczące przemieszczeń świń, uppz, produktów zwierzęcych pochodzących od świń, w tym sposobów znakowania mięsa wieprzowego...

 


 

 

"Zaszczep Pupila, to tylko chwila!"

zaszczep plakat mini

 

 

 


 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rola zarządców dróg - czytaj więcej...

  


 

Laboratoria ZHW – wysoki standard, najwyższa jakość badań - czytaj więcej...

  


  

"Zaszczep pupila, to tylko chwila" - czytaj więcej...

 


 

Informacja o uchyleniu Zarządzenia nr 24 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2014 r.

 


 P R O D U K T   P O L S K I

 

link do strony resortu rolnictwa https://www.gov.pl/web/produktpolski/

link do strony Polska smakuje https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

 

Ulotka informacyjna "Kupuj świadomie"

kupuj swiadomie

 

 


 

 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

doc

 

Pismo GLW z dnia 13.09.2018 znak GLWpr-072-45/2018(1)

pdf img

 

 


 

 

 

 obywatel slider

 


 

praktykWojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

1.      PRAKTYKANT W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH

2.      PRAKTYKANT W ZESPOLE DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

3.      PRAKTYKANT W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – PRACOWNI BADAŃ CHEMICZNYCH

4.      PRAKTYKANT W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – PRACOWNI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

5.      PRAKTYKA W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – ODDZIALE TERENOWYM W SIEDLCACH

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 25/ 632 64 59 i/lub mailowo pod adresem: praktyki.wiw@mazowsze.wiw.gov.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


 


 

 

 Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Afrykański pomór świń

UWAGA

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

- afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;
-choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń  i  dzików  oraz  powoduje  olbrzymie straty ekonomiczne;
- afrykański  pomór  świń,  który  nie  jest groźny  dla  ludzi,  może  być  przenoszony przez żywność.
Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

plakat asf uwaga img

 Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi.

 

Ulotka informacyjna:

asf

Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską.

ulotka pl 2013     ulotka 2 2013

 

 


 


TELEFONY ALARMOWE

W SPRAWIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

POWIATOWYCH INSPEKTORATÓW WETERYNARII