Widok strony

AKTUALNOŚCI

 ASF - czytaj więcej

 

 


 

 

KORONAWIRUS - informacje

 


 

 

 Ogłoszenie

 Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zgodnie z zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii  NrGIWbż-500-1/13 z dn. 03.04.2013 r. informuje o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki, uprawnionych do badania mięsa oraz osób personelu pomocniczego, do wyznaczeń nad:
•    sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
•    sprawowaniem nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
•    pobieraniem próbek do badań.


- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Maz. poszukuje 1 lekarza wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku poszukuje 2 osób personelu pomocniczego.

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku poszukuje 1 osoby personelu pomocniczego.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają ww. powiatowi lekarze weterynarii.

 

 


 

P R O D U K T   P O L S K I

 

link do strony resortu rolnictwa https://www.gov.pl/web/produktpolski/

link do strony Polska smakuje https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

 

Ulotka informacyjna "Kupuj świadomie"

kupuj swiadomie

 

 


 

 

 


Informacja Powitowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku w związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi braku wystarczającej ilości lekarzy niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej chętnych do wykonywania czynności wyznaczonych ...

 


 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 uboj

 


                  

Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji organów w Inspekcji Weterynaryjnej:

 1. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy uregulowany jest w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie: minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,


Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel.:  25 632 64 59

 


 Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji organów w Inspekcji Weterynaryjnej:

 1. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie
 2. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Maz.
 3. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Dworze Maz.
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze
 5. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku
 6. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sierpcu
 7. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sochaczewie
 8. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szydłowcu
 9. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Maz. właściwego dla powiatu warszawskiego zachodniego
 10. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie
 11. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu
 12. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy uregulowany jest w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie: minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,


Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel.:  25 632 64 59

 


 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

doc

 

Pismo GLW z dnia 13.09.2018 znak GLWpr-072-45/2018(1)

pdf img 

 


 

 

 

Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko inspektora weterynaryjnego w zespole ds. Bezpieczeństwa żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego: link do ogłoszenia naboru

 

 


 

 

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego – wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

 

 

 


 

grypa ptakow ico

 


 

 

 

 

Bezpośredni Komunikat do Lekarzy Weterynarii dotyczący produktu Velactis
Ważna informacja dotycząca stosowania produktu Velactis (kabergolina)

pdf img

 

 

 


 

 

 

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

pdf img

 

 

 


 

 

 gus plakatrolny

 Pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie

pismo Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie

 

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).
Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.
Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku.
Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.

 

 


 

 

 

 obywatel slider

 


 

praktykWojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

1.      PRAKTYKANT W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH

2.      PRAKTYKANT W ZESPOLE DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

3.      PRAKTYKANT W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – PRACOWNI BADAŃ CHEMICZNYCH

4.      PRAKTYKANT W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – PRACOWNI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

5.      PRAKTYKA W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – ODDZIALE TERENOWYM W SIEDLCACH

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 25/ 632 64 59 i/lub mailowo pod adresem: praktyki.wiw@wiw.mazowsze.pl

                                                                                                                                                                                                                          


 


 

 

 

 Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 


Narada Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii z dnia 25 marca 2014 roku.


 


 

Informacje i wytyczne Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynari w związku z wdrażaniem elektronicznego zarządzania dokumentacją w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 Afrykański pomór świń

UWAGA

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

- afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;
-choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń  i  dzików  oraz  powoduje  olbrzymie straty ekonomiczne;
- afrykański  pomór  świń,  który  nie  jest groźny  dla  ludzi,  może  być  przenoszony przez żywność.
Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

plakat asf uwaga img

 Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi.

 

Ulotka informacyjna:

asf

Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską.

ulotka pl 2013     ulotka 2 2013

 

 


 


TELEFONY ALARMOWE

W SPRAWIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

POWIATOWYCH INSPEKTORATÓW WETERYNARII

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Uwagi
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do projektu założeń do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zwiąku ze zmianami w organizacji terenowych organów administracji rządowej

pdf img