Widok strony

AKTUALNOŚCI

 

 

W związku ze zbliżającym się V Europejskim Dniem Przeciwdziałania Włamanim do Domów udostępniamy broszurę dotyczacą zapobiegania włamanim

eucpn

 

 


 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plakat Polska wieś to przyszłość

230417 mrirw plakat polska wies to przyszlosc

 

 


 

  Ogłoszenie

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płońsku o nabórze lekarzy weterynarii.

 

 


 

 Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii zgodnie z zapisami instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii  NrGIWbż-500-1/13 z dn. 03.04.2013 r. informuje o wolnych stanowiskach pracy dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki, uprawnionych do badania mięsa oraz osób personelu pomocniczego, do wyznaczeń nad:
•    sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
•    sprawowaniem nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
•    pobieraniem próbek do badań.

 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach poszukuje 2 lekarzy wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim poszukuje 4 lekarzy wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Maz. poszukuje 2 lekarzy wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płońsku poszukuje 3 lekarzy wolnej praktyki oraz 3 osób personelu pomocniczego,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pułtusku poszukuje 3 osób personelu pomocniczego,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu poszukuje 4 lekarzy wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sierpcu poszukuje 6 lekarza wolnej praktyki,

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie poszukuje 3 lekarzy wolnej praktyki.
Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają ww. powiatowi lekarze weterynarii.

 


W dniach 25-28 marca 2023 r. zostala przeprowadzona akcja szczepienia ochronnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego.

lisy plakat 03 2023

 

 

 


 

Materiały informacyjne - pryszczyca bydła

FAO FMD broszura 2023 w języku polskim

FAO FMD information in English

 

 


 

Materiały informacyjne dotyczące koniowatych i wielbłądowatych.


- KONIE materiał informacyjny 12.12.2022 r.

- Koniowate składanie zgłoszeń na podstawie ustawy z 4 listopada 2022 r.

- Najczęściej zadawane pytania PZHK

- Rejestracja wielbłądowatych

- Zasady dotyczące koniowatych 03.01.2023 r.

 

 


 

 

 

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynnosci urzędowych w roku 2022 (skan pisma)

 


 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, że poszukuje lekarzy weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do czynnosci pomocniczych... (skan komunikatu)

 


Tymczasowa procedura przemieszczania zwierząt towarzyszących z terytorium Ukrainy na teren Polski przez osoby nie posiadające kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Тимчасова процедура переміщення супроводжуючих тварин з території України на територію Польщі особами, які не мають комплекту ветеринарних документів на собак, котів та фреток

 

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток

Wykaz lecznic i miejsc gdzie można bezpłatnie zaczipować i zaszczepić zwierzęta towarzyszące uchodźcom z Ukrainy

Список клінік та місць, де можна безкоштовно чіпувати та вакцинувати тварин, які супроводжують біженців з України


 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego

 


 

Ogłoszenie 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do czynności pomocniczych ... (pismo z załącznikami)

 

 

 


 

 

 

 UWAGA!!! - od 28 stycznia 2022 zmiana przepisów dla podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną na odległość weterynaryjnych produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza weterynarii ( OTC)

 

UWAGA!!! – Do 30 listopada 2021 r.  został przedłużony termin posiadania planu bezpieczeństwa biologicznego.
Hodowco pamiętaj!!!
Po 30 listopada 2021 r. przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami na którym znajduje się gospodarstwo będzie niemożliwy bez przedstawienia zatwierdzonego planu bezpieczeństwa biologicznego.

Po 30 listopada 2021 r. przemieszczanie świń poza obszar objęty ograniczeniami na którym znajduje się gospodarstwo będzie możliwy przy spełnianiu środków bioasekuracji określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2021/605 Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającym szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.), w tym posiadaniu planu bioasekuracji zatwierdzonego przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Przypominamy środki bioasekuracji, o których mowa powyżej:

•    Brak kontaktu utrzymywanych świń ze świniami z innych gospodarstw oraz żywymi dzikami, a także tuszami dzików odstrzelonych czy zwłokami tych zwierząt
•    Każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z pomieszczeń w którym utrzymywane są świnie
•    Mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń w których utrzymywane są świnie
•    Brak kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48h przez osoby mające kontakt z dzikami, tj. w ramach polowania, obróbki tusz dzików czy ze zwłokami padłych dzików
•    Zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub środków transportu do gospodarstwa, w tym pomieszczeń w których utrzymywane są świnie
•    Prowadzenie rejestru osób i środków transportu wchodzących/wjeżdżających na teren gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie
•    Pomieszczenia i budynki gospodarcze, w których utrzymywane są świnie muszą być zbudowane w sposób uniemożliwiający wejście innych zwierząt z zewnątrz, a także zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji rąk oraz posiadać miejsce do zmiany odzieży i obuwia przed wejściem do pomieszczeń, w których znajdują się świnie
•    Posiadanie ogrodzenia chroniącego przynajmniej budynki w których utrzymywane są świnie oraz przechowywana jest pasza i ściółka
•    Posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego zawierającego opis czynności jakie podejmowane sią w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusa ASF

Więcej informacji na temat środków bioasekuracji, w tym dokumenty pomocne w sporządzaniu planu można pobrać ze strony GIW (link do dokumentów)

O akcji informacyjnej mogą też Państwo przeczytać na stronie WIW (link)

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (link).

 

 


 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje:
na rok 2022 na terenie powiatu radomskiego planowane są wyznaczenia do czynności określonych art. 16 ust. 1 pkt. 1d ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,... (czytaj więcej...)

 


 

 

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 


 

                                                                                                             

 

Zachęcamy do odsłuchania komunikatu radiowego poruszającego tematykę zagrożenia wścieklizną u ludzi.

Spot emitowany jest na antenie Radia Dla Ciebie.

 

 


 

 

 

W związku z publikacją w Dz. U KE L 129/1 z dnia 15 kwietnia 2021r. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia informuję, że powiatowi lekarze weterynarii do czasu przesłania Państwu kompletu wytycznych i wzorów dokumentów z Głównego Inspektoratu Weterynarii mogą stosować wszystkie obowiązujące do tej pory zasady dotyczące przemieszczeń świń, uppz, produktów zwierzęcych pochodzących od świń, w tym sposobów znakowania mięsa wieprzowego...środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz koniecznością przygotowania stosownych procedur jego wdrożenia informuję, że powiatowi lekarze weterynarii do czasu przesłania Państwu kompletu wytycznych i wzorów dokumentów z Głównego Inspektoratu Weterynarii mogą stosować wszystkie obowiązujące do tej pory zasady dotyczące przemieszczeń świń, uppz, produktów zwierzęcych pochodzących od świń, w tym sposobów znakowania mięsa wieprzowego...

 


 

 

"Zaszczep Pupila, to tylko chwila!"

zaszczep plakat mini

 

 

 


 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rola zarządców dróg - czytaj więcej...

  


 

Laboratoria ZHW – wysoki standard, najwyższa jakość badań - czytaj więcej...

  


  

"Zaszczep pupila, to tylko chwila" - czytaj więcej...

 


 

KORONAWIRUS - informacje

 


 

Informacja o uchyleniu Zarządzenia nr 24 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 23 lipca 2014 r.

 


 P R O D U K T   P O L S K I

 

link do strony resortu rolnictwa https://www.gov.pl/web/produktpolski/

link do strony Polska smakuje https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/

 

Ulotka informacyjna "Kupuj świadomie"

kupuj swiadomie

 

 


 

grypa ptakow ico

 

 


 

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

doc

 

Pismo GLW z dnia 13.09.2018 znak GLWpr-072-45/2018(1)

pdf img

 

 


 

 

 

 obywatel slider

 


 

praktykWojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych:

1.      PRAKTYKANT W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH

2.      PRAKTYKANT W ZESPOLE DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

3.      PRAKTYKANT W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – PRACOWNI BADAŃ CHEMICZNYCH

4.      PRAKTYKANT W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – PRACOWNI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

5.      PRAKTYKA W ZAKŁADZIE HIGIENY WETERYNARYJNEJ W WARSZAWIE – ODDZIALE TERENOWYM W SIEDLCACH

 

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 25/ 632 64 59 i/lub mailowo pod adresem: praktyki.wiw@mazowsze.wiw.gov.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


 


 

 

 

 Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 Afrykański pomór świń

UWAGA

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że:

- afrykański pomór świń (ASF) stwierdzono: w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Estonii, Polsce;
-choroba stanowi zagrożenie dla milionów świń  i  dzików  oraz  powoduje  olbrzymie straty ekonomiczne;
- afrykański  pomór  świń,  który  nie  jest groźny  dla  ludzi,  może  być  przenoszony przez żywność.
Prosimy wyrzucać resztki jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników na śmieci.

plakat asf uwaga img

 Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi.

 

Ulotka informacyjna:

asf

Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską.

ulotka pl 2013     ulotka 2 2013

 

 


 


TELEFONY ALARMOWE

W SPRAWIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

POWIATOWYCH INSPEKTORATÓW WETERYNARII