Widok strony

Laboratoria ZHW – wysoki standard, najwyższa jakość badań

Funkcjonujący w strukturach Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach, Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie, już od ponad dwóch lat, w swoich Oddziałach Terenowych w Siedlcach i w Ostrołęce, wykonuje badania w kierunku ASF. Laboratorium świadczy też usługi komercyjne, przeprowadzając badania zlecane przez klientów zewnętrznych.

W przypadku badań usługowych, dużym zainteresowaniem cieszą się te w kierunku włośni czy salmonelli, izolowanych ze środowiska żywych zwierząt, jak i z żywności.

Wysoko wykwalifikowany personel laboratorium bada chemicznie i mikrobiologiczne żywność, pasze i materiał biologiczny od zwierząt. Wyjątkiem są badania morfologiczne i fizyko-chemiczne krwi, których Zakład Higieny Weterynaryjnej nie prowadzi.

Spośród wszystkich akredytowanych przez PCA kierunków badań, najbardziej popularne dotyczą obszarów:

- diagnostyki chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt, w tym i zoonoz, salmonellozy, wścieklizny, brucelozy, włośnicy;
- badań żywności pochodzenia zwierzęcego - wykrywania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w szczególności mikroorganizmów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń chemicznych substancjami toksycznymi, lekami, hormonami, antybiotykami, środkami ochrony roślin itp. w żywności;
- wykrywania skażeń pasz czynnikami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi w tym obecności zwierzęcego białka przetworzonego, ale również oznaczenia zawartości tłuszczu, wody, popiołu całkowitego, włókna surowego czy metali ciężkich.

Pełną listę akredytowanych kierunków badań można znaleźć na naszej stronie - link...

Dlaczego warto skorzystać z usług Zakładu Higieny Weterynaryjnej?

Niewątpliwie autem jest stale utrzymywany (obowiązkowy) system zapewnienia jakości w oparciu o normę ISO 17025, jak też wysoko wykwalifikowane, posiadające duże doświadczenie i ogromne kompetencje zaplecze kadrowe.

Nie bez znaczenia jest także stały nadzór krajowych laboratoriów referencyjnych i regularny (również obowiązkowy) udział w rozlicznych badaniach biegłości.

Potwierdzeniem jakości oraz wiarygodności uzyskiwanych przez laboratorium wyników badań  jest akredytacja nadawana przez PCA na podstawie normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.” Zakład Higieny Weterynaryjnej w Warszawie nieprzerwanie od 2005 roku utrzymuje certyfikat akredytacji nr AB 598.

Gdzie mieszczą się laboratoria?

W Warszawie - Punkt Przyjęcia Prób mieści się przy ul. Lechickiej 21 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15.

W Oddziałach Terenowych:

- w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, tel.  fax 25 644 01 91;

- w Ostrołęce, ul. Składowa 8a, tel: 29 769-01-00.