Widok strony

„Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – rola zarządców dróg” – to szkolenie online, które 20 października 2020 r., zorganizował Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach.

Uczestniczyły w nim osoby wytypowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wraz z oddziałami terenowymi, a także inspektorzy zespołu zdrowia i ochrony zwierząt WIW z/s w Siedlcach.

Szkolenie przeprowadzał  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Mazowieckim Maciej Wierzchoń oraz  Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak, Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Marzena Jędrzejewicz-Jurzyk oraz Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Andrzej Kanabrodzki.

Prelegent Maciej Wierzchoń w swoim wystąpieniu  poruszył najważniejsze kwestie dotyczące chorób zakaźnych zwierząt oraz zasad ich zwalczania. Skupił się na wybranych chorobach zakaźnych zwierząt, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2020r poz. 1421), które podlegają obowiązkowi zwalczania a są nimi: pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD), afrykański pomór świń (African swine fever – ASF); klasyczny pomór świń (Clasical swine fever – CSF, Hog cholera); grypa ptaków (Avian influenza).

W drugiej części szkolenia została szczegółowo omówiona „Rola zarządców dróg w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”. Rola, a przede wszystkim obowiązek, wynikają z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W myśl tej ustawy, powiatowy lekarz weterynarii lub wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii, mogą: nakazać zarządcom dróg publicznych zamykanie znajdujących się w pasach drogowych przejść dla zwierząt, wykonywanie przeszkód technicznych (w szczególności budowę ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych), wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

Szkolenie zakończyła ożywiona dyskusja, każdy z uczestników miał możliwość luźnej wypowiedzi oraz zadania pytania do prowadzącego.