Widok strony

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący wyznaczenia dyżurów w dniu 14 sierpnia 2017 r. w powiatowych inspektoratach weterynarii właściwych dla obszarów obowiązywania nowej (III) edycji Programu bioasekruacji

W dniu 14 sierpnia 2017 r. upływa termin na złożenie oświadczenia przez posiadaczy świń do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań bioasekuracji, zawartych w nowej (III) edycji Programu bioasekruacji, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2017 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 Programie. W przypadku woj. mazowieckiego Program dotyczy  powiatu łosickiego (w całości) oraz powiatu siedleckiego- gmina Korczew.

W związku z powyższym, w dniu 14 sierpnia 2017 r. w godzinach 8.00–17.00 będą prowadzone dyżury w powiatowym inspektoracie weterynarii w Łosicach i powiatowym inspektoracie weterynarii w Siedlcach, celem umożliwienia posiadaczom świń złożenia przedmiotowych oświadczeń.