Afrykański Pomór Świń

 

 

Mapa ognisk i przypadków ASF w Polsce oraz aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

 

Mapa chłodni zakupionych przez Inspekcję Weterynaryjną rozlokowanych na terenie województwa mazowieckiego.

 

INFORMACJE DLA HODOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 


 

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!


PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!


JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Czytaj...

 

INFORMACJE DLA MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Czytaj...

 

ZASADY BIOASEKURACJI MYŚLIWYCH

Czytaj...

 

DLA LEKARZY WETERYNARII

Procedura pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń

Czytaj...

 

 


 

ROZPORZĄDZENIE Nr 37/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 35/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 33/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów garwolińskiego, grójeckiego, legionowskiego, łosickiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, płońskiego, pruszkowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego i wyszkowskiego oraz miasta stołecznego Warszawy

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 30/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 17 pazdziernika 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 25/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 17 września 2018 r.
uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: garwolińskiego, mińskiego i otwockiego oraz mińskiego i otwockiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 21/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów mińskiego i otwockiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 19/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 12/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na rerenie wojewdztwa mazowieckiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 9/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 19 maja 2018 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa mazowieckiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 7/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 5/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na obszarze powiatów legionowskiego, łosickiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, siedleckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego oraz miasta stołecznego Warszawy

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2018
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 22/2017
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszarów powiatów warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 21/2017
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego i jego strefie ochronnej zwierząt łownych

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 17/2017
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów mińskiego, węgrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego, grodziskiego i żyrardowskiego oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy

 

 

 


 

 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
RZECZNIK PRASOWY
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
tel: 22 695 60 63    fax: 22 695 62 50
e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl
___________________________________________________________________

KOMUNIKAT PRASOWY, 23 listopada 2017 r.
___________________________________________________________________Afrykański Pomór Świń (ASF) – Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego


Zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń oraz transportu świń między gospodarstwami bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii – to niektóre z obostrzeń obowiązujących na terenie powiatów legionowskiego, nowodworskiego i wołomińskiego. Wynikają one z rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego o zwalczaniu przypadków ASF.

Rozporządzenie wydano w związku ze stwierdzeniem wykrycia w województwie mazowieckim przypadków ASF w powiecie legionowskim w miejscowości Stanisławów Pierwszy (gmina Nieporęt) oraz w miejscowości Jabłonna (gmina Jabłonna).

Obszar skażony* swoim zasięgiem obejmuje:
- w powiecie legionowskim gminy: miasto Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i Wieliszew,
- w powiecie wołomińskim gmina Radzymin,
- w powiecie nowodworskim część miasta Nowy Dwór Mazowiecki ograniczona od północy i zachodu rzeką Narew a od południa rzeką Wisłą.

Od każdego padłego dzika lub świni, co do których zachodzi podejrzenie zarażenia się wirusem ASF muszą zostać pobrane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii próbki i przekazane do dalszych badań.  W przypadku wykrycia ogniska ASF wszystkie świnie muszą być humanitarnie uśmiercone, materiały biologiczne zniszczone, a sprzęt, pomieszczenia oraz środki transportu – odkażone. Wirus ASF jest niegroźny dla człowieka, ale wystąpienie choroby u trzody chlewnej i restrykcje za tym idące, powodują duże straty gospodarczo-ekonomiczne.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

__________________________________________________
*-Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  6 maja 2015 r. obszar skażony określa niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia choroby u dzika Powiatowy Lekarz Weterynarii albo Wojewoda, biorąc pod uwagę: wyniki przeprowadzonego dochodzenia epizootycznego, warunki geograficzne mające znaczenie dla bytowania dzików oraz występowania choroby, pogłowie i biologię dzików na tym obszarze, przeszkody naturalne i sztuczne ograniczające przemieszczanie dzików.

 


 

 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
RZECZNIK PRASOWY
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
tel: 22 695 60 63    fax: 22 695 62 50
e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl

___________________________________________________________________
KOMUNIKAT PRASOWY, 3 listopada 2017 r.
___________________________________________________________________

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików


Zmniejszenie liczebności populacji dzików w województwie oraz zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń to główny cel zaplanowanego sanitarnego odstrzału dzików. Jest on prowadzony przez koła łowieckie oraz pracowników Lasów Miejskich –wyłącznie poza terenami zamieszkałymi.
20 października 2017 r. Wojewoda Mazowiecki działając na wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydał rozporządzenie numer 17 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatów: mińskiego, węgrowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, pruszkowskiego i żyrardowskiego oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Odstrzał sanitarny ma na celu zmniejszenie liczebności populacji dzików wzdłuż drogi E30 i autostrady A2, będących głównym szlakiem komunikacyjnym wschód-zachód w województwie oraz zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Odstrzał jest prowadzony przez koła łowieckie oraz pracowników Lasów Miejskich-Warszawy.
Planowany jest odstrzał sanitarny 240 dzików, w tym 190 dzików w obwodach łowieckich i 50 na obszarach leśnych Warszawy. Odstrzał na terenie m.st. Warszawy prowadzony będzie wyłącznie poza terenami zamieszkałymi. Nie będą organizowane polowania, a odstrzały będą prowadzone w sposób indywidualny z zastosowaniem wszystkich środków ostrożności w miejscach, gdzie nie stanowi to zagrożenia dla ludzi.Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego
 


 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
RZECZNIK PRASOWY
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
KOMUNIKAT PRASOWY, 11 października 2017 r.
___________________________________________________________________

Afrykański Pomór Świń: poszukiwanie padłych dzików

 Od poniedziałku (16 października) na terenie powiatu siedleckiego – w gminach Przesmyki, Paprotnia, Korczew - służby weterynaryjne, leśnicy oraz wojsko będą prowadzić poszukiwania padłych dzików. Łącznie zaangażowanych będzie ok. 150 osób. Kontrola obszarów leśnych położonych na terenie powyższych gmin potrwa do 20 października.

Działania służb i wojska mają charakter profilaktyczny, a ich celem jest zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania wirusa ASF na terenie województwa mazowieckiego. Mieszkańców prosimy o zrozumienie i zachowanie ostrożności oraz niewstrzymywanie pracy służb.

Poszukiwanie padłych zwierząt będzie prowadzone przez 4 zespoły, w skład których wejdą przedstawiciele m.in. Inspekcji Weterynaryjnej, Polskiego Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych oraz żołnierze Wojska Polskiego. Całością sił i środków wojska dowodził będzie Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podkreślić należy, że znalezienie padłego dzika zakażonego wirusem ASF nie powoduje wprowadzenia restrykcji dla okolicznych gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną natomiast w istotny sposób przyczynia się do zmniejszenia ryzyka przeniesienia wirusa do własnego gospodarstwa poprzez eliminację zakażonych padłych dzików ze środowiska. Wirus nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi.


 

 

 

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)- 15.07.2017 r."

Przyjmowanie oświadczeń w dniu 14 sierpnia 2017 r.

Oświadczenie hodowcy trzody chlewnej

Oświadczenie hodowcy trzody chlewnej - wersja edytowalna

 

 

   Ulotka ASF 1      Ulotka ASF 2   Mapa bioasekuracji
ulotka informacyjna ASF iko ulotka informacyjna cz. 2 iko mapa bioasekuracji iko

 

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

Apel do hodowców trzody chlewnej
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel do hodowców trzody chlewnej
Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

 


 

Informcje dla hodowców

Przewodnik - strefy ASF (informacje...)

Przemieszczanie świń:

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami)

obszar objęty ograniczeniami

 

Sterfa żółta (obszar ochronny)

obszar ochronny

 

Strefa niebieska (obszar zagrożenia)

 obszar zagrozenia


 

 ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny

 

 

 

apel glw


 

INFORMACJA MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII


    W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, iż jest to groźna choroba wirusowa świń domowych i dzików. Rozprzestrzenienie tej choroby na obszarze kraju skutkuje restrykcjami w obrocie trzodą chlewną i mięsem, co może spowodować drastyczny spadek cen wieprzowiny, a więc duże straty dla rolników.
    Podstawową rolę w wykryciu choroby odgrywa szybka reakcja hodowców i lekarzy weterynarii na pojawienie się objawów klinicznych, w tym padnięć świń, wskazujących na podejrzenie afrykańskiego pomoru świń oraz szybkie podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.
    W związku z powyższym przypominam, iż hodowcy świń w przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej, znalezienia padł ej świni bądź dzika lub w innych niepokojących sytuacjach są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii, jednostek samorządowych lub organów porządku publicznego.
    Należy zwrócić szczególną uwagę, aby świnie wprowadzane do stad były oznakowane i zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
    Wskazane jest zachowanie ostrożności przy zakupie tanich świń niewiadomego pochodzenia.
Przypominam również, że:
1. Należy utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
2. Należy karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
3. Osoby mające kontakt z dzikami lub ich mięsem powinny stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się chorób, takie jak odkażanie rąk i obuwia oraz unikać kontaktu ze świniami;
4. Należy na bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz sprzęt wykorzystywane do obsługi świń oraz środki transportu.
Przypominam również o zakazie skarmiania świń odpadkami kuchennymi.
    Należy podkreślić, że rolnicy stosujący się do zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia choroby otrzymają odszkodowanie równe wysokości poniesionych strat, natomiast rolnikom niestosującym się do tych zaleceń odszkodowanie nie przysługuje.


 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r.

 

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku
w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy
w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń
w Polsce.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który
w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej , aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub z najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo
z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

 

 

 


 

 

Zgodnie z załącznikiem do decyzji wykonawczej komisji (UE) 2016/1405 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich.

 

 asf obszar ochronny2

asf ulotka

 

 

ROZPORZĄDZENIE Nr 4 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny

 

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 6 maja 2015 r.
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

ASF materiały szkoleniowe dla hodowców