Widok strony

AKTUALNOŚCI

Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.

 

 

 Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej   i ograniczonej

 

doc

 

 

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku przez dział "BŻ-PU.I"

pdf img

 

 

Prezentacja - rozporządzenie 1099/2009

pdf img

 

 

Prezentacja związana z rozporządzeniem (UW) Nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych

pdf img Technologia wędzenia mięsa prezentacja cz. I

pdf imgTechnologia wędzenia mięsa prezentacja cz. II i III

pdf img Technologia wędzenia ryb oraz kontrole urzędowe

 

 

Zadanie W/213 - harmonogram, instrukcja, karta pobrania próbki

xls Harmonogram

pdf imgZadanie nr 13

pdf imgWytyczne dotyczące pobierania wymazów

 

 

Zadanie W/214 - harmonogram, instrukcja, karta pobrania próbki

xls Harmonogram

pdf imgInstrukcja

doc Karta informacyjna

 

 

Zadanie W/215 - harmonogram, instrukcja, karta pobrania próbki

xls Harmonogram

pdf imgInstrukcja

doc Karta informacyjna

 

 

 

Materiały - narada 05.07.2012

rar

 

 

 

Znakowanie mięsa wołowego - prezentacja z narady z dnia 12-10-2010r.

pdf img

 

 

Unia Celna - prezentacja z narady z dnia 12-10-2010r.

pdf img

 

Informacja dla przedsiębiorców na temat możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

pdf img

 

 

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nadzoru nad nad handlem detalicznym produktów pochodzenia zwierzęcego w sklepach wielkopowierzchniowych

pdf img

 

 

>Zadania wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych - materiały z narady

pdf img

 

Nadzór nad handlem detalicznym produktów pochodzenia zwierzęcego w sklepach wielkopowierzchniowych

pdf img

 

Wyszukiwarka