Widok strony

  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach

 ul. Kazimierzowska 29
08-110 Siedlce
NIP:821-20-68-188

 

 

Praca w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej
w Warszawie

Do dnia 17 maja 2024r. czekamy na chętnych do pracy na stanowisku starszego laboranta (1 etat) oraz asystenta (2 etaty) w Pracowni Badań Chemicznych. Oferujemy wysokie wynagrodzenie, miłą atmosferę oraz wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Ogłoszenie na stanowisko starszego laboranta

Ogłoszenie na stanowisko asystenta

 


 

Ogłoszenie

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji organów w Inspekcji Weterynaryjnej (wyższe stanowisko w służbie cywilnej):

 1. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach
 2. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie
 3. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przasnyszu
 4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze
 5. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku
 6. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii z/s w Orońsku własciwego dla powiatu szydłowieckiego
 7. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Maz. właściwego dla powiatu warszawskiego zachodniego
 8. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie
 9. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy uregulowany jest w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej.
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie: minimum 3-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • tytuł specjalisty w zakresie epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem orzekającym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 • posiadanie kompetencji kierowniczych.

W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

Szczegółową informację można uzyskać pod nr tel.:  25 632 64 59

 

 


 

 

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego
z dnia 30 stycznia 2024 r.
uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu siedleckiego, miasta Siedlce oraz powiatu węgrowskiego

 


 

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie transportu zwierząt

transport zwierzat ico

 


 

uboj

 

 grypa ptakow ico

 

asf- czytaj więcej

  

 zgnilec

 


 

 

 

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą w Siedlcach w związku z realizacją zamówień publicznych.